[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านวังวน

 
::: คำขวัญโรงเรียน >>> เรียนดี มีคุณธรรม สุขล้ำแบบพอเพียง ปรัชญาโรงเรียน >>>“ส่งเสริมความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์คุณธรรม”:::
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554
ผลการประเมินของ สมศ.รอบ 3
คำสัญญาปฏิบัติราชการ


   นายบุญกล้า ปลื้มอารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ ] สพฐ. ก.ค.ศ
[ ] สพท.สระแก้ว 1
[ ] สพท.สระแก้ว 2
[ ] จังหวัดสระแก้ว
[ ] วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
[ ] มหาวิทยาลัยบูรพา
[ ] สกศ. สมศก.พ. กบข.
[ ] ศูนย์ทะเบียนรายบุคคล
[ ] ศูนย์ข้อมูลประชาชน
[ ] สภอ.คลองหาด
[ ] มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

[ ] ครูบ้านนอกดอทคอม

[ ] สอนการสร้างโฮมเพจ
[ ] สำหรับคนทำเว็บ
[ ] แก้ปัญหา Internet
[ ] แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
[ ] วัดความเร็วเน็ต
[ ] พัฒนาโปรแกรม
[ ] สร้างสรรค์งานกราฟิก

 

 
ทอดผ้าป่าการศึกษา มุทิตา ผอ.บุญกล้าเกษียณ
๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทอดผ้าป่าการศึกษา มุทิตา ผอ.บุญกล้าเกษียณ
ฝรั่งใจดี
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังวน มอบคอมพิวเตอร์
รณรงค์กำจัดยุงลาย
นักเรียนร่วมกับชุมชนรณรงค์กำจัดยุงลาย
มั่ยหยากเมื๋อนครัย
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน จัดเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556
ควันหลงวันเด็ก
โรงเรียนบ้านวังวนจัดงานวันเด็กประจำปี ๕๖
เฮ้! ดูซิ...ทำกันได้
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ กีฬาสีภายในของโรงเรียน
รอง ผอ.สพป.สฎ 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.เคียนซา
รอง ผอ.สพป.สฎ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี มาเยี่ยมเรา
ชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มาเยือนเรา
ชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (80 โรงเรียน) มาเยือนเรา
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม มาเยือนเรา
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม จากนครราชสีมา มาศึกษาดูงาน
เพื่อนครูจากอ่างทอง บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
3 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษาจากอ่างทอง บุรีรัมย์ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านวังวน
ตัวแทนจังหวัด รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านวังวน รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในมาศึกษาดูงาน
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ดูงาน
คณาจารย์ นำนิสิตป.โท ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ดูงานโรงเรียน
โรงเรียนทับหลวง มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนทับหลวง มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนจาก สพป.สระแก้ว เขต 2 มาดูงาน
โรงเรียนจาก สพป.สระแก้ว เขต 2 มาดูงาน
   >> รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
จุดเน้นที่ 1
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 2
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนมีทัศนคติ (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 3
จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 4
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 5
พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 6
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของ สพป.สระแก้ว เขต 1 (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 7
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 8
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)
จุดเน้นที่ 9
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย (ปรับใหม่ 18 มี.ค. 56)

             >> รายการงานตามนโยบายทั้งหมด

 

 l สถิติการใช้งาน l


8 กันยายน 2552
โรงเรียนบ้านวังวน
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
School E-Mail  :: ssrk1071@obecmail.obec.go.th
Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
จัดการสมุดเยี่ยม
• Team ! Help Online Support